PMI is de afkorting voor Plus / Minus / Interessant. Edward De Bono (Serious Creativity, HarperBusiness, New York, US, 1992) heeft PMI bedacht als instrument om ideeën nader af te wegen en daarmee het nemen van beslissingen te vereenvoudigen. Mogelijke toepassingen liggen ook bij een evaluatie van een project, van een training, enz.

WERKWIJZE

  1. Zet de mogelijke ideeën in een matrix met vier kolommen of in een Mind Map: alternatieven, plussen (P), minnen (M) en interessante punten (I).
  2. Bedenk per alternatief eerst de positieve punten en voordelen, daarna de eventuele negatieve punten en nadelen. Argumenten die bovenkomen in de discussie, maar niet goed te plaatsen zijn onder de plussen of de minnen, worden genoteerd onder de interessante punten. Neem bijvoorbeeld per alternatief drie minuten voor de voordelen en drie minuten voor de nadelen.
  3. Kies, na afweging, de beste oplossing.

VOORBEELD

PMI

TIPS

PMI kan ook goed dienen voor verdere idee-ontwikkeling. Ga eens na hoe de minpunten zijn op te heffen (hoe kunnen we een vakantie in Noorwegen goedkoper maken?). De interessante aspecten laten mogelijke kansen (opportunities) aan het licht komen, de zogenaamde ‘appeltjes uit de kast’.

LAND ROVER

Maar wat heeft dit nou met Land Rovers te maken? Sinds bijna twee jaar rijd ik in een Land Rover Defender. Voor dergelijke auto’s zijn zoveel om-, in- en aanbouwspullen te vinden dat het wel eens lastig is om een keuze te maken. Een voorbeeld: wil ik wel of geen roofrack op het dak? En, zo ja, moet dat dan een compact rack worden of een rack over de totale lengte?

Toch maar even een PMI-map maken en het idee laten rijpen (onderstaand voorbeeld is een beperkte weergave van de oorspronkelijke PMI-map).

PMI-map

Heb ik nu een weloverwogen keuze gemaakt? Ik geef toe dat in deze PMI-map vooral rationele aspecten genoemd zijn. Er waren uiteraard ook emotionele redenen te kiezen voor het compacte roofrack: ik vind ‘m gewoon mooi!

 Bron: ‘Innovatie door Creativiteit’ – Hans Terhurne & Max van Leeuwen