Een mooie tool om creativiteit te stimuleren tijdens een brainstormsessie is het criminele rondje. Het refereert aan de heimelijke wens van mensen om dingen te doen die niet mogen. De spanning die de gedachte alleen al losmaakt levert een enorme creativiteit op.

WERKWIJZE

  1. Zorg voor een heldere herformulering van het probleem.
  2. Geef de deelnemers opdracht oplossingen in de criminele sfeer te bedenken, oplossingen die niet mogen.
  3. Noteer deze ideeën en gebruik ze als inspiratiebron voor ‘legale ideeën.
  4. Begin weer bij stap 2 als de ideeënstroom stopt. Geef nu een specifiek crimineel gebied aan (zoals smokkelen, frauderen, oplichten, elimineren, etc.).

OPDRACHT
Bedenk criminele oplossingen bij de volgende probleemstelling:
“Hoe lukt het ons om binnen een half jaar twee nieuwe producten te ontwikkelen?”

TIPS

  • De krant staat dagelijks vol met criminele zaken. Gebruik dit als inspiratiebron.
  • Kies eens een ‘veelbelovend’ crimineel idee uit en probeer het om te bouwen tot een legale oplossing.

Bron: ‘Innovatie door Creativiteit’ – Hans Terhurne & Max van Leeuwen