Zowel bij de probleemformulering, tijdens de analysefase als bij het opstellen van een plan van aanpak is het handig van een standaard vragenlijstje gebruik te maken.

WERKWIJZE
Beantwoord de volgende vragen:

 • Wie?
  Wie is er bij betrokken, wie moet het uitvoeren?
 • Wat?
  Wat is het probleem, wat moet er gebeuren?
 • Waar?
  In welke situatie speelt het, waar moet de oplossing worden geïmplementeerd?
 • Wanneer?
  Hoe lang bestaat het probleem al, wanneer moet het opgelost zijn?
 • Waarom?
  Wat is het (eigenlijke!) doel?
 • Hoe?
  Hoe zagen de al geprobeerde oplossingen er uit, hoe moet de nieuwe oplossing worden ingevoerd?

5xW+H

OPDRACHT
Al tien jaar loop je drie keer per week hard met hetzelfde clubje mensen. Er moet dus een feestje worden georganiseerd. Werk een en ander uit uitgaande van bovenstaande vragen.

TIPS

 • Maak gebruik van een standaard mind map met Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.
 • Stel ook eens de provocerende vragen “What if?” (wat zou er gebeuren als …?) en “How else?” (hoe zou het anders kunnen?).

Bron: ‘Innovatie door Creativiteit’ – Hans Terhurne & Max van Leeuwen